Theo de Rooij Classic doneert 6.000 euro aan goede doelen

Tijdens een bijeenkomst in het Toerhoes, het clubhuis van de Tourclub Rijssen, maakte de commissie van fietsevent Theo de Rooij Classic de donaties van alweer de 12de editie bekend. Zoals het een fietsminnende organisatie betaamd werden de gelden uitgereikt in de vorm van symbolische bonificaties. Schenkingen die maar wat welkom zijn voor de vier gesteunde goede doelen.

Een zestal bewoners van groepswoonaccomodatie De Bekke uit Rijssen kreeg uit handen van Theo de Rooij een ‘boni’ van 2.000 euro. De donatie werd met veel enthousiasme in ontvangst genomen. Bij De Bekke krijgen een vijftiental mensen met een beperking ondersteuning om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met de donatie van de Classic ging een lang gekoesterde wens in vervulling: een duofiets. Deze fiets stelt bewoners van De Bekke in staat om samen met een verwante of bekende fietstochtjes te maken, omdat alleen fietsen niet meer gaat.

Rijssenaar en Tourclub-lid Gerrit Kwintenberg ontving eveneens een bonificatie van 2.000 euro. Gerrit liep als gevolg van een bedrijfsongeval ernstig hoofdletsel op dat hem nog dagelijks belemmert. Een alternatieve, niet door de zorgverzekeraars vergoede en zeer kostbare therapie draagt bij aan zijn herstel. Stapje voor stapje. Middels de donatie draagt de Theo de Rooij Classic graag bij aan de revalidatie van deze fietscollega.

Tijdens de Classic werd voor het eerst op bijzondere wijze samengewerkt met de Voedselbank Rijssen-Holten. Vrijwilligers van de Voedselbank assisteerden bij de bevoorrading van de deelnemers onderweg en voorzagen ze van geschikt en verantwoord krachtvoer. De opbrengst van een deel van de catering bij de finishlocatie SG Reggesteyn kwam ten goede aan de Voedselbank. Vrijwilligers Wim Goossen en Jan Slooijer ontvingen daarnaast een bonificatie van 1.000 euro.

Tenslotte nam Theo de Rooij een bonificatie van 1.000 euro in ontvangst, bestemd voor het unieke cardiovasculaire onderzoek van Rogier Veltrop. Rogier is zelf hartpatiënt, getroffen door een zeldzame hartziekte die veroorzaakt wordt door een aangeboren genetisch defect. De hartziekte openbaart zich vaak al op jonge leeftijd, waaronder bij een gezinslid van Theo zelf. Rogier is als gespecialiseerd onderzoeker verbonden aan het Maastricht UMC en werkt nauw samen met onderzoekers van onder andere de UT Twente.